Klub absolventu Vojenské konzervatoře a Vojenské hudební školy
pruh

Klub absolventů Vojenské konzervatoře a VHŠ

Vítám Vás na stránkách klubu absolventů Vojenské konzervatoře a Vojenské hudební školy (KAVK a VHŠ). Je organizován pod Svazem vojáků v záloze České republiky (SVZ-ČR) a je v jeho struktuře absolutně největším klubem co do počtu a v dnešní době čítá kolem 350 členů. Jeho založení sahá až do roku 1967 a jak se dozvíte na našich stránkách, tak se začal rychle rozrůstat až do dnešní podoby. Vydává si také svůj vlastní informační bulletin pod názvem „Zpravodaj“ a všechny jeho výtisky od čísla 1 až po současné č. 102 jsou na stránkách vystavené a bude jich určitě ještě přibývat. Bude to pro Vás jistě zajímavé čtení a promítá se v něm vývoj vojenské hudební služby od časů jejího rozkvětu až do dnešní podoby drastické redukce.

V dnešní elektronické době jsme nemohli zůstat pozadu a pro širší informovanost, nejen našich členů, ale i celé veřejnosti se rada klubu zasazovala o založení svých webových stránek, abychom se dozvěděli o současném životě našich členů, ale také se podívali do bohaté minulosti vojenské hudební služby, která věřte nevěřte má více než 200 letou tradici ještě z dob Rakouska-Uherska. Vždyť třeba Julius Fučík slavný to vojenský kapelník sloužil v Budapeští, Sisaku, Sarajevu, Terezíně a který umírá v Berlíně.

Dozvíte se zde, že Vojenská hudební škola byla založená v roce 1923 až do jejího zrušení velením naši armády roku 2008. Za ta dlouhá léta svého působení vychovala mnoho vynikajících muzikantů, kteří pak dále působili nejen u vojenských hudeb, ale i v civilních orchestrech jako vychovatelé nové generace či jako dirigenti. Seděli i ve špičkových symfonických orchestrech nevyjímaje České filharmonie.

I vy se můžete stát spolutvůrci těchto stránek. Posílejte nám na kontaktní adresy své zážitky z VHŠ nebo působení v praktickém životě muzikanta či učitele hudby. Je tu umístěná i fotogalerie a jistě se ve vašich albech najde mnoho zajímavých snímků. Posílejte nám i aktuality ze setkání jednotlivých ročníků z VHŠ nebo zrušených hudeb.

Přejeme si, aby se Vám na našich stránkách líbilo a rádi se k nim vraceli nejen pro získání kvalitních informací jak nových nebo starších, ale i milých vzpomínek na doby svého mládí.


Předseda rady klubu AVK a VHŠ Miroslav Průžek st.


Příhláška

  • PŘIHLÁŠKA do klubu absolventů vojenské konzervatoře - VHŠ prihlaska ve wordu
  • PŘIHLÁŠKA do klubu absolventů vojenské konzervatoře - VHŠ prihlaska ve worduBankovní spojení

Číslo účtu: 2400198772/2010

Variabilní symbol: poslední 4číslí členského průkazu