Klub absolventu Vojenské konzervatoře a Vojenské hudební školy
pruh