Klub absolventu Vojenské konzervatoře a Vojenské hudební školy
pruh

Členové rady

  • Předseda: Miroslav Průžek st.
  • Místo předseda: Vladislav Císař
  • Ekonom: Ing. Jiří Jirsa
  • Zapisovatel: Jan Novák
  • Revize hospodaření: Ing. Pavel Olík
  • Kronikář: Jiří Vít
  • Příprava a tisk zpravodaje: Milan Kasan a Jan Hykrda
  • Členové rady: JUDr. Jan Šivec, Bohuslav Ježek