Klub absolventu Vojenské konzervatoře a Vojenské hudební školy
pruh

Členové rady

  • Předseda: Miroslav Průžek st.
  • Místo předseda: Vladislav Císař
  • Ekonom: Ing. Jiří Jirsa
  • Zapisovatel: Pavel Tion
  • Předseda revizní komise: Ing. Pavel Olík
  • Čestný člen rady a kronikář: Jiří Vít
  • Příprava a tisk zpravodaje: Ing. Jiří Jirsa a Jan Hykrda
  • Členové rady:JUDr. Ján Šivec, Václav Hlaváček, Miloš Lovás, Jan Katauer, Bohuslav Ježek
  • Webmaster: Miroslav Průžek ml.